шт. - 0,00 €

Условия

BodyVision OÜ

 

Üldised

 

Üldised tellimistingimused kehtivad BodyVision (edaspidi nimetatud BodyVision) internetikodulehel www.bodyvision.ee asuva tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud e-pood) sporditoidu ja tarvikute tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele Üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja BodyVision vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, e-poe hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

 

1.Toodete tellimise kord

 

1.1. Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end BodyVision internetikeskkonna kasutajaks.

1.2. Registreerimise puhul BodyVision saadab Tellijale tema poolt määratud e-posti aadressile kirja juhistega kasutajakonto aktiveerimiseks.

1.3. Peale kasutajakonto aktiveerimist saab tellija enda poolt määratud kasutajatunnustega siseneda BodyVision internetikeskkonda ning esitada tellimusi.

1.4. Tellija valib soovitud tooted, määrab iga toote kohta nõutud parameetrid kui on, tasumise ning kohaletoimetamise viisi ning kinnitab tellimuse.

1.5. Tellitud toodete hinnale lisandub kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.6. Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on võimalik tasuda maksekorraldusega.

1.7. Tellimus jõustub peale tellitud toodete eest tasutud summa laekumist BodyVision pangakontole. Tellimuse jõustumisest teavitab BodyVision tellijat e-posti vahendusel.

1.8. Tellitud tooted toimetab BodyVision Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas pakiautomaadi kaudu, kulleriga või kliendil on võimalik tulla kaubale järgi ise Tallinna poodidesse. Täpsemalt toimetamisest saate lugeda siit: "Kohaletoimetamine".

 

2. Tellija õigused

 

2.1. Tellijal on õigus tellida tooted e-poes BodyVision poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustega.

2.2. Tellijale saadetav kaup peab olema korrektne ja komplektne ning vastama BodyVision poolt fikseeritud tingimustele.

2.3. Tellijal on õigus esitada toodete tellimust ja toodet ennast puudutavaid pretensioone BodyVision aadressil A.H. Tammsaare tee 89, 13416, Tallinn või e-posti aadressi bodyvision(ät)bodyvision.ee 30 päeva jooksul saadetise kätte saamisest.

2.4. Tellijal on õigus toodete tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni saadetise kätte saamisele järgneva 14 päeva jooksul. Tellimuse tühistamiseks peab Tellija esitama kirjalikult või e-posti teel avalduse BodyVision aadressile A.H. Tammsaare tee 89, 13416, Tallinn või e-posti aadressile info(ät)bodyvision.ee. Tellimuse tühistamiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära pangakonto numbri ja valdaja kuhu raha kanda. Sularaha tagasimakseid BodyVision ei teosta. Juhul kui Tellija taganeb tellimusest, siis kohustub Tellija tagastama kasutamata ning kahjustamata tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. BodyVision tagastab Tellijale tagastatud toodete eest tasutud summa v.a saatmise kulud hiljemalt 30 päeva jooksul taganemisteate ja toodete saamisest. Tagastamiskulud tasub Tellija. Tagastamisele kuuluv kaup peab olema originaalpakendis, siltidega ja kasutamata. Toodete vahetuse võimalusel transpordikulud maksab Tellija.

 

3. Tellija kohustused

 

3.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed - ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr., krt. nr., postiindeks, linna/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon Eestis ning e-posti aadress. Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Välismaale tellimise soovi korral palume võtta ühendust klienditeenindusega.

3.2. Juhul, kui Tellija ja saadetise saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 3.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

3.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 3.1. fikseeritule, ei garanteeri BodyVision tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab BodyVision Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid. Vigaselt ja mitte selgelt märgitud sihtkoha aadressi mitte leidmisel vastutab kauba hilinemise eest Tellija.

3.4. Tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et on nõus antud tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

 

4. BodyVision õigused

 

4.1. Juhul, kui Tellija ei täida antud tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri BodyVision tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast saadetise saatmist.

 

5. BodyVision kohustused

 

5.1. BodyVision kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse tellimuse.

5.2. BodyVision kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

5.3. BodyVision kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mitte sõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

 

6. Garantii

 

6.1. BodyVision vahendab müüdud toodetele tootjate garantiid.

6.2. Käesolevad garantiitingimused puudutavad ainult meil poolt müüdud toodetele.

6.3. Garantiiperiood kehtib kuupäevast, mis on märgitud arvele.

6.4. Garantiivahetust teostatakse meie esinduses. Klient toimetab toode originaalpakendis esindusse ja klient kannab kõik kulutused seoses transpordiga.

6.5. Kui toodete remontimine garantiiajal osutub võimatuks või selle müümine on lõppenud, asendab BodyVision garantiikorras samaväärse või paremaga.

6.6. GARANTII ALLA EI KUULU
6.6.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, patareid, hoidikud, kellarihmad, kaitsmed jmt) ning pakend ja dokumentatsioon.
6.6.2. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või toodete sisemusse sattunud mitte ettenähtud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt.
6.6.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
6.6.4. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes)

6.7. Garantii eelduseks on, et klient teatab vea ilmnemisel sellest 14 päeva jooksul kirjalikult. Enne toote garantiisse toimetamist palume eelnevalt saata kirja aadressile bodyvision(ät)bodyvision.ee.

 

7. Kliendi isikuandmete töötlemine

 

7.1. BodyVision tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

7.2. BodyVision e-poes ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon number ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks. Kogutud isikuandmeid kasutatakse kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

7.3. Kogutud isikuandmete abil BodyVision saab ka teavitada kliente tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

7.4. BodyVision rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

7.5. Kliendil on igal ajal õigus saada BodyVision-ilt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Lisaks on kliendil võimalik näha, muuta ja täiendada temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid BodyVision iseteeninduskeskkonnas

7.6. Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@bodyvision.ee. Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

7.7. Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kodulehel www.bodyvision.ee

 

8. Veebipõhise tarbijavaidluste lahendamise määrus (EL) nr 524/2013

 

8.1 Vaidlused, mis puudutavad lepingulisi kohustusi ning mis tulenevad müügist internetis või tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud teenuste hankelepingutest, võib tuua ELi Veebipõhise vaidluste lahendamise platvormile (“ODR Platvorm”). ODR platvorm on saadaval: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

BodyVision OÜ

Reg. nr. 11894986, KMKR nr. EE101438542

Jur. aadress: A. H. Tammsaare tee 89, 13416 Tallinn, Eesti

E-mail: info @ bodyvision.ee

Tel. (+372) 58 056 119